Törvénytár

Hasznos tudnivalók a munkáltatóknak

Törvények, Rendeletek
Az egészségügyi miniszter 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelete a biológiai tényezok hatásának kitett munkavállalók védelméről
A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
Az egészségügyi, a szociális és családügyi miniszter együttes rendelete
[25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM r.] a munkahelyek kémiai biztonságáról
Az egészségügyi miniszter rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól
Az egészségügyi miniszter [26/2000. (IX. 30.) EüM] rendelete a foglalkozási eredetu rákkelto anyagok elleni védekezésrol és az általuk okozott egészségkárosodások megelozésérol
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről [50/1999. (XI.3.) EüM rendelet]

 

Munkavédelem I
89/1995 (VII.14) Korm. rend. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII.25) NM rend. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rend. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
18/2007. (IV. 17.) EüM rend. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
27/1996. (VIII. 28) NM rend. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
8/1983. (VI. 29) EüM-PM rend. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
Munkavédelem II.
1993. évi XCIII. törv.   A munkavédelemről
65/1999. (XII. 22.) EüM. rend. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
22/2005. (VI. 24.) EüM rend. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
6/1987. (VI.24.) EüM. rend. A keszonmunkáról
25/1998. (XII. 27.) EüM. rend. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
50/1999. (XI.03.) EüM. rend. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
61/1999. (XII. 01.) EüM. rend. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
14/2004. (IV. 19.) FMM rend. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rend. A munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000. (IX. 30.) EüM. rend. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
Munkaköri alkalmasság
33/1998. (VI. 24.) NM rend. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről
13/1992. (VI.26.) NM rend. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
11/1988. (XII. 20.) KM-BM rend. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
22/1991. (XI.15.) NM rend. A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
215/2004. (VII.13.) Korm. rend. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
6/1997. (XII.9.) KPM-EüM rend. A hajózási egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatokról

Online árajánlat

Kérje gyors online árajánlatunkat!

Mérsékelt áron végezzük a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást, így a munkáltató alacsony költséggel, maradéktalanul eleget tud tenni a törvényben előírtaknak.

Szívesen elkészítünk és küldünk egy gyors árajánlatot az Ön cége számára az alapszolgáltatásról, amennyiben az alábbi kérdésekre válaszol és a kitöltött adatlapot elküldi e-mailben a "Mehet" mezőre kattintva.

Az árajánlatunkhoz mellékelünk egy szerződéstervezetet is, mely nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást az Ön részéről, csupán tájékoztató céllal küldjük el. Az árajánlatot és a szerződéstervezetet is PDF formátumban, e-mailben kapja majd meg.

Az alapellátáson kívüli szolgáltatásaink esetében telefonon illetve egy személyes konzultáció során tudjuk egyeztetni és kialakítani a legkedvezőbb árakat és feltételeket az Ön cége számára.

adminisztratív munkakörben a munkaidő 50%-nál kevesebb számítógéphasználattal dolgozó, aki fizikai munkát nem végez
adminisztratív munkakörben a munkaidő 50%-nál több számítógéphasználattal dolgozó, vagy könnyű fizikai munkát végző
teljes munkaidőben nehéz fizikai munkát végző vagy egészségügyi kiskönyves dolgozó
rákkeltő, sugárzó anyagokkal foglalkozó munkakörben dolgozó
1 2
Page 1 of 2