TörvénytárTovábbi munkaügyi rendeletekMunkavédelem I
89/1995 (VII.14) Korm. rend. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII.25) NM rend. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rend. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
18/2007. (IV. 17.) EüM rend. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
27/1996. (VIII. 28) NM rend. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
8/1983. (VI. 29) EüM-PM rend. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
Munkavédelem II.
1993. évi XCIII. törv.   A munkavédelemről
65/1999. (XII. 22.) EüM. rend. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
22/2005. (VI. 24.) EüM rend. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
6/1987. (VI.24.) EüM. rend. A keszonmunkáról
25/1998. (XII. 27.) EüM. rend. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
50/1999. (XI.03.) EüM. rend. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
61/1999. (XII. 01.) EüM. rend. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
14/2004. (IV. 19.) FMM rend. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rend. A munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000. (IX. 30.) EüM. rend. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
Munkaköri alkalmasság
33/1998. (VI. 24.) NM rend. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről
13/1992. (VI.26.) NM rend. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
11/1988. (XII. 20.) KM-BM rend. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
22/1991. (XI.15.) NM rend. A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
215/2004. (VII.13.) Korm. rend. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
6/1997. (XII.9.) KPM-EüM rend. A hajózási egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatokról

Központi irodánk elérhetősége:


Telefon:
(+36 1) 337-37-49
E-mail cím:
kmed@t-online.hu
Cím:
1032 Budapest,
Bécsi út 183.